1821 – Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΩΝ ΑΙΝΙΤΩΝ

  1. 1821 – Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΗΣ ΑΙΝΟΥ, ΝΙΤΚΑ 2-2006
  2. 1821_ΘΥΣΙΑΣΘΕΝΤΕΣ ΑΙΝΙΤΕΣ
  3. ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ,                                                     κείμενο Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ-ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
  4. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΟΥΤΑΒΟΣ_ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΕΝΟΣ ΘΡΑΚΙΩΤΗ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΤΟΥ 1821_κείμενο ΠΑΝΤ.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ.
  5. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΟΥΤΑΒΟΣ_Ο ΑΙΝΙΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ_ΘΡΑΚΙΚΑ τ.12
  6. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ_ΕΝΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΙΝΙΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΤΟΥ 1821_κείμενο Π. Αθανασιάδη
  7. Οι Θράκες (και Αινίτες) ζητούσαν γή από τον Καποδίστρια_ κείμενο Π.Αθανασιάδη
  8. ΙΘ αιώνας-Η ΑΓΡΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ_κείμενο Π.Σ. Αθανασιάδη
  9. ΘΡΑΚΗ: Η δύσκολη ζωή κατά τον 19ο αιώνα _κείμενο Π.Σ. Αθανασιάδη            https://sitalkisking.blogspot.com/2017/10/19.html
  10. Η ΘΡΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟ 1821 _κείμενο Π. Αθανασιάδη             https://sitalkisking.blogspot.com/2015/12/1821.html?fbclid=IwAR01gBRj-KQA2eMe4bO7Ee72R8abOKDLLw9-vLXQzlk_v6DPr_WkResR-TI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.